ارسال رایگان

شرایط برای ارسال رایگان کالای خریداری شده از 123کالا

با خرید بیشتر از 400 هزار تومان کالای خریداری شده رایگان از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد

زمان خرید گزینه ارسال رایگان را انتخاب کنید

اگر جمع قیمت خرید 2 تا کالا هم بیشتر از 400 هزار تومان شود شما میتوانید برای هر دو کالا گزینه ارسال رایگان را انتخاب کنید

به شرط اینکه کالا ها همزمان و پشت سر هم خریداری شوند

با خرید همزمان 3 کالا اگر چه جمع قیمت خرید زیر 400 هزار تومان باشد باز هم کالاهای خریداری شده رایگان از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد

زمان خرید گزینه ارسال رایگان رابرای همه کالاها انتخاب کنید

(به شرط اینکه کالاها همزمان و پشت سر هم خریداری شوند)